Prof. dr Milorad Mitković
Ortopedski hirurg
Home | Hiruski opus | Pronalasci | Projekti | "Škola Mitković" | CV | Publikacije | KontaktProjektiNAUCNI PROJEKTI U KOJIMA JE
Prof. dr Milorad Mitkovic bio ili je rukovodilac:

 1. Mitkovic M.: Razvoj novog sistema za spoljnu fiksaciju kostiju, Republicka zajednica nauke, 1985-1988. Projekat je realizovan uspesno a dosadasnja serijska proizvodnja je donela ustede zemlji od oko 15 miliona DEM.

 2. Mitkovic M.: Izucavanje biomehanike preloma u predelu kuka i razvoj novog sistema za unutrasnju fiksaciju preloma gornjeg okrajka butne kosti, unutrasnjeg fiksatora za kicmu i spoljnog fiksatora za produzenje ekstremiteta, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i zivotnu sredinu, 1988-1990.

 3. Mitkovic M.: Ispitivanje sistema za spoljnu fiksaciju tipa Mitkovic, Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i zivotnu sredinu, 1988-1990.

 4. Mitkovic M., Perren. S., Hehli M.: Realizacija sistema za zatvorenu repoziciju preloma dugih kostiju motorizovanim uredjajem sa daljinskim komandama, AO Institute, Development Institut, Davos, Svajcarska, 1998, realizovana 2 prototipa.

 5. Perren S., Mitkovic M., Hehli M.: Izucavanje mogucnosti zatvorene repozicije preloma bez rentgenske kontrole i drugih uredjaja sa slikom, AO Institute, Development Institut, Davos, Svajcarska, 1998, realizovan prototip i primena se proverava na lesevima.

 6. Mitkovic M., Perren.: Intramedularna fiksacija preloma femura radijalno ekspandirajucim intramedularnim klinom, AO Institute, Development Institut, Davos, Svajcarska, 1998.

 7. Mitkovic M.: Izucavanje biomehanike kuka i realizacija nove totalne endoproteze zgloba kuka (vestackog kuka) 1995-1998, realizovani i ispitiani prototipovi, dokazana prednost nad konvencionalnom femoralnom komponentom.

 8. Mitkovic M.: Zatvorena repozicija preloma mehanickim uredjajem bez fluoroskopske kontrole, licni projekat, 1999-2002.

 9. Mitkovic M.: Unutrasnji fiksator kostiju, licni projekat, 1997-2001.

 10. Mitkovic M. i sar.: Originalne metode zatvorenog lecenja preloma kostiju repozicijom fragmenata bez koriscenja rentgena i fiksacija originalnim unutrasnjim uredjajem, Vlada Srbije, Republicko ministarstvo za Nauku i Tehnologiju, 2002-2005.

 11. Trajanovic M, Mitkovic M.: Primena informacionih tehnologija u Ortopedskoj hirurgiji, Ministarstvo nauke, Beograd, 2009-2011

 12. Mitkovic M. (Rukovodioc podprojekta): Virtuelni skeletni sistem coveka, Ministarstvo nauke, Beograd, 2010-2014.
Motorizovani uredjaj sa daljinskim komandama,
namenjen za zatvorenu repoziciju preloma je jedan od projekata kojim rukovodi Prof. Mitkovic.
Prof. dr Milorad Mitkovic, M.D., Ph.D
e mail: mitkovic@gmail.com