Prof. dr Milorad Mitković
Ortopedski hirurg
Home | Hiruski opus | Pronalasci | Projekti | "Škola Mitković" | CV | Publikacije | Kontakt"Škola Mitković""Škola Mitković" je osnovana sa ciljem edukacije u hirurskoj vestini i postotprativnom pracenju pacijenata kod kojih se primenjuju spoljni fiksatori, uredjaji i implantati Prof. Mitkovica. Skola se organizuje u vidu kurseva u zemlji i inostranstvu.

Edukacija se pored kurseva organizuje i u vidu duzeg boravka i usavrsavanja na Ortopedsko-traumatoloskoj klinici u Nisu.

U edukaciju mogu biti ukljuceni kako specijalisti i lekari na specijalizaciji iz ortopedske hirurgije isto tako i lekari iz srodnih grana: decja hirurgija, sportska medicina, fizijatrija. Isto tako mogu biti ukljuceni i domaci i strani studenti u okviru odgovarajucih programa.


PROGRAM RADA JEDNOG OD INTENZIVNIH BAZICNIH KURSEVA:

1. DAN

9.00 - 13.00 Predavanja, diskusije, kafe pauze

9.00-9.50 Prof.dr M. Mitkovic:

- Istorijat spoljne fiksacije,
Biomehanika spoljnih fiksatora,
Indikacije za spoljnu fiksaciju,
Komplikacije spoljne fiksacije i njihovo lecenje
- Spoljna fiksacija u svetu i kod nas


9.50-10.00 Diskusija

10.00-10.15 Pauza

10.15-10.55 Doc.dr Zoran Golubovic:

- Spoljna fiksacija preloma potkolenice i femura

10.55-11.05 Diskusija

11.05-11.45 Ass.Dr.sci. Mladenovic:

- Tipovi zarastanje preloma kostiju

- Spoljna fiksacija karlice


11.45-12.00 Mr.sci. Dr. Sasa Milenkovic:

- Spoljna fiksacija kod preloma gornjeg okrajka femura

12.00-12.15 Diskusija

12.15-12.30 Pauza

12.30-13.0 Prof.dr M.Mitkovic:

- Protokol lecenja ratnih i mirnodopskih otvorenih preloma

13.00 - 15.00 Zajednicki rucak

15.00 -18.30 Vezbe postavljanja spoljnih fiksatora na modelima koje izvode doktori uz instrumentiranje instrumentarki:

1)kod preloma potkolenice / natkolenice, 2) kod intraartikularnih preloma, 3) kod preloma karlice, 4) kako koristiti Mitkovicev spoljni fiksator kao sredstvo precizne repozicije preloma


2. DAN

9.00 - 11.00 Predavanja, diskusije:

9.00-9.40 Dr. M. Radenkovic:

- Spoljna fiksacija gornjih ekstremiteta (rame, humerus, lakat, podlaktica)

9.40-9.55 Mr.sci.Dr. Ivan Micic

- Spoljna fiksacija kod preloma distalnog radijusa

9.55-9.10 Diskusija

9.10-10.40 Prof.dr M. Mitkovic:

- Elongacija ekstremiteta i korekcija angularnih deformiteta minimalnom hirurskom intervencijom

10.40-10.50 Diskusija

10.50-11.05 Dr. B. Brankovic:

- Anestezija kod primene spoljne fiksacije

11.05-11.20 Pauza

11.20-13.45 Vezbe postavljanja spoljnih fiksatora na modelima, kod preloma podlaktice, pri elongaciji ekstremiteta i korekciji deformiteta.

14.00 - 16.00 Zajednicki rucak, zajednicka fotografija i podela diploma


Zajednička fotografija učesnika kursa.Prof. dr Milorad Mitkovic, M.D., Ph.D
e mail: mitkovic@gmail.com