Prof. dr Milorad Mitković
Ortopedski hirurg
Home | Hiruski opus | Pronalasci | Projekti | "Škola Mitković" | CV | Publikacije | Kontakt


www.mitkovic.net


MILORAD MITKOVIĆ - aktivan ortopedski hirurg, profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu u Nišu, direktor Ortopedsko-traumatološke klinike KC-a Niš, član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Predsednik Srpske Traumatološke asocijacije, viziting profesor u Švajcarskoj.

Rođen je u Lebanu 1950. Studije je završio u Beogradu.
Specijalizirao je u Nišu, Beogradu, Londonu, Oksfordu, Kembridžu, Ulmu, Hanoveru, Brislu, Moskvi, Rigi, Tubingenu, Davosu itd.

Dao je veliki doprinos i uticao na naučnu misao u oblasti lečenja preloma. Do sada je rukovodio ili rukovodi sa 12 naučnih projekata (tri u inostranstvu), iz kojih su proistekla 44 pronalaska pod njegovim imenom (u zemlji i inostranstvu). Pronašao je sistem za spoljnu fiksaciju kostiju koji nosi njegovo ime i koji je posle ispitivanja u našoj zemlji, Nemačkoj i Švajcarskoj, već primenjen na preko 20.000 pacijenata u zemlji i inostranstvu. Za vreme rata „spoljni fiksator Mitković“ bio je spasonosan za 3.500 ranjenika. U mirnodopskim uslovima rutinski se primenjuje u zbrinjavanju teških preloma i korekciji urodjenih i stečenih deformiteta i donosi velike uštede zdravstvenim fondovima. Od ostalih pronalazaka široku primenu su doživeli Samodinamizirajući unutrašnji fiksator skeleta, endoproteza zgloba kuka i sistem za fiksaciju vrata butne kosti (primenjeni na oko 3.000 pacijenata).

Objavio je 390 naučnih radova i 6 knjiga. Bio je predsednik 4 kongrasa Ortopeda i traumatologa sa medjunarodnim učešćem i organizator 46 drugih skupova u zemlji i inostranstvu. Često drži predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu. Pomaže mladim kolegama da se usavršavaju i da doktoriraju.

Osnivač je i predsednik Srpske traumatološke asocijacije i član borda Evropske trauma asocijacije. Takođe je osnivač i predsednik udruženja za izučavanje metoda spoljne i unutrašnje fiksacije poznatog kao „Škola Mitković“ (www.mitkovic.org) koja svake godine organizuje domaće i međunarodne kurseve.

Aktivni je član međunarodnih udruženja ortopeda i traumatologa: SICOT, AAOS, EFORT, ASAMI, ESTES, AO, a jedan je od osnivača svetskog udruženja za spoljnu fiksaciju ICEF & BR. U Kuvajtu je po pozivu bio osnivač i dugogodišnji šef ortopedske klinike u „Al-Salam hospital“. U Južnoj Koreji je po pozivu Univerzitetskog centra KNUH naučni saradnik za razvoj novih metoda i uređaja visoke tehnologije.

Dobitnik je domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja:
  • Prva nagrada za pronalazak u SFRJ 1989,
  • Zlatna medalja Nikola Tesla, 1996,
  • Zlatna medalja Mihajlo Pupin, 1994,
  • Nagrada „11. januar“, najveća nagrada grada Niša, 2012,
  • Zlatna plaketa KC-a Niš za visoko međunarodno reprezentovanje, 2012,
  • Zlatna medalja ”EUREKA” u Brislu, 1990,
  • Velika zlatna medalja instituta za Ortopedsku hirurgiju iz Rige, 1988,
  • Najveća nagrada Srpskog lekarskog društva "Veliki pečat", 2014
  • Nagrada Zlatni znak Univerziteta u Nišu, 2014.
  • Proglašenje za najboljeg hirurga Srbije i dodela medalje "dr Vladan Đorđević", VMA, Beograd, 2015.
Supruga Gordana je lekar, ćerka Marija je psihijatar na doktorskim studijama a sin Milan je lekar na specijalizaciji i doktorskim studijama iz Ortopedije i traumatologije.
Prof. dr Milorad Mitkovic, M.D., Ph.D
e mail: mitkovic@gmail.com